lex.dk – Den Store Danske

Uncategorized

Gloria, (latin ‘ære’, ‘hæder’), andet led i ordinariet i den romersk-katolske messe, også kaldet den store doksologi, som synges på alle søn- og helligdage undtagen i faste- og adventstiden. Navnet stammer fra Gloria in excelsis Deo (lat. ‘Ære være Gud i det høje’), som er indledningsordene til englenes lovsang ved Jesu fødsel (Luk. 2,14).

Graduale Romanum indeholder en lille snes gregorianske melodier til Gloria. Ordene har i tidens løb dannet grundlag for talrige flerstemmige udsættelser, både som dele af messer og som selvstændige kompositioner; pga. tekstens karakter er musikken ofte homofon og syllabisk.

Sharing is caring!

Leave a Reply