فیلم For Greater Glory: The True Story of Cristiada 2012 | نقد فیلم For Greater Glory: The True Story of Cristiada

Uncategorized

Subscribe

داستان فیلم For Greater Glory: The True Story of Cristiada / برای افتخاری بزرگتر

جنگ داخلی مکزیک در آخرین سال های دهه 1920 و مردان و زنانی که برای آینده کشورشان قدم در راهی پر خطر گذاشتند،در کانون این درام تاریخی جنگی قرار گرفته است که مایکل لاو فیلمنامه اش را نوشته و دین رایت کارگردانی کرده است. اندی گارسیا نقش یک نظامی بازنشسته را دارد که در ابتدا از ورود به جنگی که در گرفته ، پرهیز می کند اما به زودی به رهبر مقاومت علیه یک قدرت ستمگر و بیرحم بدل می شود. اوا لونگوریا، پیتر اوتول و اسکار آیزاک از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

تیزر فیلم For Greater Glory: The True Story of Cristiada / برای افتخاری بزرگتر

جهت مشاهده تیزر مرورگر خود را به روز رسانی کنید.

Source

Sharing is caring!

Leave a Reply